Våra investeringar

Vi investerar i bolag där vi aktivt kan bidra till företagets framtida utveckling och där medägare, bolagsledningar och andra intressenter delar vår värdegrund.

Investeringar i Norden identifieras och förvaltas av Nalka Invest AB baserat i Stockholm. Investeringar i DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz) rådges av Nalka Advisors Germany GmbH, ett dotterbolag till Nalka Invest AB, och förvaltas av Inter Fund Management (IFM).

Sortera: Investeringsår Försäljningsår Namn
30

Nyfiken på hur vi tänker?

Vi vill ge varje investering den tid och kompetens den behöver. Som investerare arbetar vi med två huvudsakliga investeringsstrategier: smallcap och midcap.

Läs om vår verksamhet

Case:
Nordic Modular Group

Under Nalkas ägandeperiod genomfördes många initiativ med fokus på tillväxt och expansion i Sverige och övriga Norden. Bland annat gjordes riktade investeringar på den finska marknaden, där en större modulflotta och kundbas byggdes upp och därmed stärkte den övergripande nordiska närvaron.
 • Förvärvsår: 2014
 • Exitår: 2018
 • Omsättning 2018: SEK 878m

Case:
Ryds Bilglas

Under Nalka Invests ägarperiod utökades och utvecklades verksamheten kraftigt och i januari 2018 fanns 88 helägda Ryds-anläggningar i Sverige, 16 i Norge samt 19 anläggningar som drevs tillsammans med Samglas.
 • Förvärvsår: 2012
 • Exitår: 2017
 • Omsättning 2017: SEK 697m

Case:
EET Europarts

Genom en fokuserad tillväxtstrategi gick EET Europarts från att vara en ledande Nordisk aktör, till att bli den ledande europeiska distributören inom tillbehör och reservdelar för data/IT och säkerhetsbranschen.
 • Omsättning (2009) DKK 870m
 • Omsättning (2014) DKK 1750m

Case:
Svensk Markservice

Under Nalkas åtta år som ägare växte och förändrades bolaget i stor omfattning. Bland annat stöptes verksamheten om från en lokal modell till en regionbaserad struktur.
 • Förvärvsår: 2010
 • Exitår: 2018
 • Omsättning 2018: SEK 845m

Case:
Synsam

Under Nalkas ledning växte Synsam från en frivillig medlemskapsorganistion till den ledande nordiska optikkedjan.
 • Förvärvsår: 2007
 • Exitår: 2014
 • Omsättning 2013: SEK 2.3 miljarder