Europas ledande distributör av reservdelar och tillbehör inom Data/IT.

Företagsbeskrivning

EET Europarts är en av Europas största online B2B-distributör av reservdelar och tillbehör för datorer, videoövervakning, skrivare och mobiltelefoner med drygt 30 säljkontor i Europa och Afrika.

Som distributör erbjuder EET Europarts mer än 1 miljon olika artiklar inom sina åtta affärsområden med 45.000 SKU. EET Europarts samarbetar med över 42.000 återförsäljare och hanterar mer än 1 miljon leveranser per år.

Gruppen har sitt huvudkontor i Birkerød utanför Köpenhamn, och sitt logistikcenter i Ballerup.

Företagsinformation

Förvärvsår2010
Försäljningsår2015
Ägarandel75%
Omsättning (2009)DKK 870m
Omsättning (2014)DKK 1750m
KöpareFSN Capital Partners

Investeringsbakgrund

EET Europarts bildades 1997 efter en rad fusioner inom den nordiska marknaden för IT distribution i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Företaget har sedan dess framgångsrikt expanderat sin verksamhet genom att införa nya produktområden och geografiska marknader. Som exempelvis Tyskland, Polen, Portugal, Frankrike, Spanien och Schweiz. Nalka förvärvade EET 2010 från det danska investmentbolaget Capidea.

Ambitionen var att påskynda den geografiska och produktmässiga expansionsstrategin och bredda företagets produktutbud.

Genom en fokuserad tillväxtstrategi gick EET Europarts från att primärt arbeta inom Norden, till att bli den ledande europeiska distributören med 31 försäljningskontor i 22 länder. Företaget är även leverantör till ytterligare 27 länder i EMEA-regionen.

  • Fragmenterad europeisk marknad där de största nischdistributörer endast hade mindre marknadsandelar.
  • Mycket diversifierat företag med mer än 40.000 kunder, där verksamhetens inkomst inte är beroende av en enskild kund.
  • Diversifierad leverantörsbas med ca 700 leverantörer och behöver därmed inte förlita sig på enskilda leverantörsrelationer.
  • Mycket engagerad, erfaren och kompetent ledning med en lång och framgångsrik bakgrund inom företaget.
  • E-baserad försäljningplattform som innebar skalbarhet både geografiskt och på produktsidan.

Genomförda initiativ

Ökad tillväxt

Genom en kombination av konsekvent organisk tillväxt, etablering av marknadsbolag i nya länder, samt genom förvärv och integration av 16 företag.

Expansion

Till nya produktkategorier såsom PRO-AV, digital skyltning, logistiktjänster, mobila delar och tillbehör och för att ytterligare förbättra företagets tillväxt.

Europeiskt Logistikcenter

För att möta expansionens behov, säkerställa effektiv logistik och leveranser i tid.

Samarbetet fokuserade på långsiktiga affärsbeslut och värdeskapande med fokus på att bevara våra kärnvärden, samt att värdet var hållbart och fokuserat på mänskliga, sociala och etiska värderingar.

John Thomas
CEO, EET Europarts

Nalka är ett snabbfotat, dedikerat och väldigt kompetent investeringsbolag som tillsammans med EET’s ledning och styrelse gjort en fantastisk resa.

Thomas Wallberg
EX Chairman of EET Europarts
Vill du läsa mer om våra andra investeringar?
Se alla våra investeringar