Nordic Modular Group bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader (moduler) åt offentlig sektor och företagskunder i Norden

Företagsbeskrivning

Nordic Modular Group grundades 1956 och bedriver utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av flyttbara byggnader, så kallade moduler, åt offentlig sektor och företagskunder i hela Norden. Nalka köpte Nordic Modular Group av Kungsleden 2014 och fortsatte utvecklingen av bolaget fram till 2018, då bolaget såldes till Cramo.

Under Nalkas ägande fokuserade Nordic Modular Groups verksamhet på tre affärsområden:

  • Temporent: uthyrning av temporära moduluppställningar med inriktning på kontor, skola och förskola.
  • Flexator: tillverkning och försäljning av allt från permanenta yrkesbyggnader av avancerad karaktär – till enklare bodar för byggplatser.
  • Nordic Modular Leasing: Långtidsuthyrning av flyttbara byggnader till Flexators svenska kunder.

Under Nalkas ägandeperiod genomfördes många initiativ med fokus på tillväxt och expansion i Sverige och övriga Norden. Bland annat gjordes riktade investeringar på den finska marknaden, där en större modulflotta och kundbas byggdes upp och därmed stärkte den övergripande nordiska närvaron.

Nordic Modular Group investerade även i modernisering av produktionsprocessen, med fokus på ökad effektivitet och automation. Med målsättningen att bredda kundgruppen utvecklades även en ny modulplattform som döptes till Nova, en modulserie främst utvecklad för privata entreprenörer.

2018 hade Nordic Modular Group nordiska verksamhet 240 medarbetare, fler än 6 000 tillgängliga moduler och mer än 250 000 kvm yta tillgänglig för uthyrning. 2018 köptes bolaget av Cramo vilka drev vidare verksamheten som en del av Adapteo (ett fristående bolag som börsintroducerades av Cramo 2019).

Företagsinformation

Förvärvsår2014
Försäljningsår2018
Ägarandel98%
Omsättning (2014)SEK 668m
Omsättning (2018)SEK 878m
KöpareCramo Plc

Investeringsbakgrund

Marknaden för uthyrning av temporära flyttbara byggnader (moduler) var en växande marknad, bland annat pådrivet av offentliga och privata kunders växande behov av flexibla lösningar.

I Nordic Modular Group såg Nalka Invest ett företag med en fin historik, kvalitativa produkter och erfaren företagsledning, med goda möjligheter till att bli en ledande nordisk aktör inom valda segment.

Genomförda initiativ

Ny förvärvsstrategi

Ökad storlek på investeringar (från SEK 60m 2014 till SEK 250m 2018) för att öka antalet tillgängliga moduler och möjliggöra tillväxt

Expansion

NMG genomförde en rad initiativ riktade mot tillväxt och internationell expansion. Bland annat gjordes investeringar i uppbyggnad av en större modulflotta och kundbas i Finland

Produktutveckling

Initierade utvecklingen av Nova – en modulplattform riktad till privata entreprenörer

Ökad effektivitet och kapacitet

Investering i tillverkningskapacitet och automation av tillverkningsanläggningar

”Nalka fokuserade på rätt saker, var närvarande, okomplicerade och snabbfotade. Vi fick det stöd vi behövde för att göra de satsningar som krävdes för att växa och öka bolagets värde.”

Per Johansson
VD
Vill du veta mer om våra investeringar?
Se alla våra investeringar