Vår verksamhet

Vi är en engagerad investerare som utvecklar våra bolag genom att hjälpa dem bygga beständiga och hållbara värden. Vårt fokus är små- och medelstora privatägda bolag i Norden och DACH-regionen, där vi kan vara en aktiv ägare.
22

Engagerade och erfarna medarbetare arbetar idag på Nalka

11

Bolag från en rad olika branscher växer i vår portfölj

6.5k

Personer arbetar tillsammans varje dag för att utveckla våra bolag

Investeringsfilosofi

Nalka utgår från förmågan att som en engagerad ägare stödja och utveckla bolag och dess strategier och därmed stärka dess konkurrenskraft för att skapa beständiga värden.

Samarbetet med Nalka fokuserade på långsiktiga affärsbeslut och värdeskapande med fokus på att bevara våra kärnvärden.
John Thomas, VD EET Europarts
Deras kreativitet, kompetens och professionalism var helt nödvändig för att projektet skulle lyckas. Slutresultatet blev mycket bra för alla parter och det var på alla sätt ett mycket lyckat partnerskap.
Niklas Lindgren, fd. ordförande i Synsam Sverige, delägare i Synsam Nordic samt fd. butiksägare
Samverkan med Nalka har varit en stor framgång för vår egen utveckling. Det är en stark partner som alltid är engagerad och beredd att rycka in där det behövs.
Leif Ryd, Ryds Bilglas
Det känns tryggt på många sätt att ha fått in en så stark finansiell ägare. Nalka visar också stor förståelse för familjeägda företag samtidigt som de utmanar oss och driver på tillväxt.
Christian Forsberg, Forsbergs Fritidscenter
Nalka har varit en långsiktig och solid ägare och dedikerad partner till ledningen i de transaktioner och förvärv vi har gjort under vår nordiska resa.
Joakim Forsell, Koncernchef och VD för Synsam
Samarbetet mellan Hööks och vår huvudägare Nalka fungerar på ett exemplariskt sätt. Nalkas medarbetare är väldigt kompetenta och duktiga på bolagsutveckling och vi som bolag verkligen kan dra nytta av deras kunskap samt nätverk.
Joachim Höök, VD Hööks

En engagerad ägare

På pappret är vi ägare. I praktiken är vi framförallt din partner. Tillsammans skapar vi självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma bolag.

Commitment

Engagemang

Bolagsutveckling är en lagsport och vi vill inte vara åskådare. Vår roll är alltid aktiv, men formas efter bolagets behov. Vi stöttar våra bolag både operationellt och i strategiska frågor genom att bidra med kapital och kompetens för att nå våra mål.

Trophy

Konkurrenskraft

Vägen leder alltid mot ett starkare bolag som vi bygger tillsammans. Detta åstadkommer vi genom initiativ för att stärka bolagets lönsamhet och kassaflöden, samt genom att skapa en struktur och långsiktighet i bolagets strategi och vision.

Heart

Tillsammans

Definierar och utför vi tydliga initiativ som stärker bolagets konkurrenskraft. Ofta från 5 till 10 år, men även kortare eller längre än så. Så länge vi är rätt partner för bolagets situation och framtida utveckling kommer vi att jobba tillsammans.

Investeringsstrategi

Vi investerar för att hjälpa bolag utvecklas, inte för att se på medan det händer. Som huvudägare eller samarbetspartner ska det alltid finnas en tydlig möjlighet att aktivt bidra till bolagets framtida utveckling.

Vårt ursprung, operativa förståelse och långsiktiga kapital gör oss till en attraktiv ägare i många situationer ‐ inte minst i ägarledda bolag.

Ansvar och långsiktighet

Nalka har ett ansvar, inte bara mot medarbetare och portföljbolag, utan även mot kunder, leverantörer, affärspartners och samhället i stort. Vi är övertygade om att ansvarstagande, långsiktighet och lönsamhet går hand i hand.

Våra investeringar utvärderas utifrån dels finansiella och kommersiella kriterier, dels miljömässiga och sociala faktorer, bolagsstyrning samt affärsetiska grunder och värderingar.

Nalkas ESG-process täcker hela investeringscykeln, från initial due dilligence och förvärv, det löpande arbetet med portföljbolagen och till sist - försäljning av ett bolag.

Det viktigaste ESG-arbetet genomförs ute i våra portföljbolag och Nalka har som ambition att alltid vara en engagerad partner och kravställare i samtliga av våra investeringar.

Investeringskriterier

Ni låter oss spela en roll

Ni låter oss spela en roll

Majoritetsägare och minoritetsägare är två titlar vi är lika bekväma med. Så länge vår roll ger oss möjligheten att bidra som en engagerad ägare är vi nöjda.

Ni värderar finansiell trygghet

Ni värderar finansiell trygghet

Som en kapitalstark ägare söker vi en långsiktigt hållbar balans mellan eget kapital och bankfinansiering.

Ni arbetar långsiktigt

Ni arbetar långsiktigt

Ett långsiktigt förhållningssätt till bolagens utveckling men det finns alltid en möjlighet att situationsanpassa ägarperioden.

Ni delar våra värderingar

Ni delar våra värderingar

Vi söker inte bolag i särskilda branscher. Vi söker efter bolag där medägare, bolagsledningar och andra intressenter delar vår värdegrund och etiska riktlinjer.

Vi investerar i Norden och DACH

Nalka investerar i små och medelstora bolag baserade i Norden och DACH-regionen men ofta med internationell närvaro och ambition. Vi ser gärna att våra bolag har etablerad verksamhet utanför sin hemmamarknad eller tydlig potential att växa utanför dagens marknader.

Se våra investeringar

Investeringsstrategi: Midcap

 • Bolag baserade i Norden eller DACH med en etablerad marknadsposition.
 • Goda tillväxtutsikter i eller utanför sina hemmamarknader.
 • Leds av erfarna ledningsgrupper.
 • Har en EBITA om ca SEK 100-300m, starka kassaflöden och god utdelningskapacitet.

Investeringsstrategi: Smallcap

 • Bolag baserade i Norden eller DACH med ett starkt tjänste‐/produkterbjudande.
 • Väl identifierade tillväxtmöjligheter.
 • Lönsamma bolag med en EBITA om SEK 50‐100 m, men som ofta saknar möjlighet att själva finansiera en accelererad expansion.
Nyfiken på var vi kommer ifrån och hur vi tänker?
Läs mer om vårt arv

Case:
Synsam

Under Nalkas ledning växte Synsam från en frivillig medlemskapsorganistion till den ledande nordiska optikkedjan.
 • Förvärvsår: 2007
 • Exitår: 2014
 • Omsättning 2013: SEK 2.3 miljarder

Case:
Ryds Bilglas

Under Nalka Invests ägarperiod utökades och utvecklades verksamheten kraftigt och i januari 2018 fanns 88 helägda Ryds-anläggningar i Sverige, 16 i Norge samt 19 anläggningar som drevs tillsammans med Samglas.
 • Förvärvsår: 2012
 • Exitår: 2017
 • Omsättning 2017: SEK 697m

Case:
Svensk Markservice

Under Nalkas åtta år som ägare växte och förändrades bolaget i stor omfattning. Bland annat stöptes verksamheten om från en lokal modell till en regionbaserad struktur.
 • Förvärvsår: 2010
 • Exitår: 2018
 • Omsättning 2018: SEK 845m

Case:
Nordic Modular Group

Under Nalkas ägandeperiod genomfördes många initiativ med fokus på tillväxt och expansion i Sverige och övriga Norden. Bland annat gjordes riktade investeringar på den finska marknaden, där en större modulflotta och kundbas byggdes upp och därmed stärkte den övergripande nordiska närvaron.
 • Förvärvsår: 2014
 • Exitår: 2018
 • Omsättning 2018: SEK 878m

Case:
EET Europarts

Genom en fokuserad tillväxtstrategi gick EET Europarts från att vara en ledande Nordisk aktör, till att bli den ledande europeiska distributören inom tillbehör och reservdelar för data/IT och säkerhetsbranschen.
 • Omsättning (2009) DKK 870m
 • Omsättning (2014) DKK 1750m