Aktiv

Uniwater är en nordisk koncern specialiserad på VA-teknik och vatteninfrastruktur som erbjuder pumpstationer, vatten- och reningsverk, el- och automationslösningar samt nischade kringprodukter till kommuner och företag på den nordiska marknaden.

350

pumpstationer årligen

14

nya eller renoverade vatten- och reningsverk årligen

40+

års erfarenhet i branschen

Företagsbeskrivning

Uniwater är en nordisk koncern specialiserad på VA-teknik och vatteninfrastruktur. Genom sina dotterbolag erbjuder Uniwater lösningar inom VA-teknik till kommuner och företag på den nordiska marknaden. Verksamheten gick fram till våren 2021 under namnet Norvatek Invest då det nya bolagsnamnet Uniwater introducerades.

Verksamheten består av fem affärsområden: Pumpstationer, Vatten- och reningsverk, El och automation, Nischprodukter samt Solutions. Inom dessa affärsområden agerar tio operativa dotterbolag där respektive bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans skapar koncernen ett heltäckande erbjudande av tjänster och lösningar för den nordiska marknaden för VA-lösningar och vatteninfrastruktur.

Uniwater har c.230 medarbetare på 13 anläggningar i tillägg till huvudkontoret i Göteborg.

Företagsinformation

FöretagUniwater
Status Aktiv
IndustriVA-teknik och vatteninfrastruktur
Nalkas ägarandel82%
Investeringsår2021
HuvudkontorGöteborg
Omsättning 2023SEK 1040m
Medarbetare341
Webbplatshttps://www.uniwater.se/
VDPål Warolin

Investeringsbakgrund

Uniwater har en ledande position i en attraktiv nordisk marknad som drivs av ett investeringsbehov i VA-lösningar och vatteninfrastruktur. Uniwaters affärsmodell är väl utvecklad med goda förutsättningar för fortsatt expansion i Norden.