Avyttrad

Svensk Markservice (SMS) grundades 1991 och är idag Sveriges ledande aktör inom markskötsel.

25

Miljoner kvadratmeter gräs klipps per år

1.8

Miljoner kvadratmeter snö röjs per år

650

Medarbetare

Avyttrad

Företagsbeskrivning

Svensk Markservice (SMS) grundades 1991 och är idag Sveriges ledande aktör inom markskötsel. SMS erbjuder tjänster som exempelvis gräsklippning, snöröjning, vård av lekparker, arborist-tjänster och enklare anläggningsentreprenad till offentliga och privata fastighetsägare.

Företaget har sitt huvudkontor i Solna och är etablerad på mer än 30 platser i hela Sverige. Under högsäsong sysselsätter företaget mer än 1000 medarbetare, många med specialkompetenser såsom trädgårdsmästare och landskapsarkitekter.

Företagsinformation

Företag Svensk Markservice
Status Avyttrad
Industri Tjänstesektor / Service
Nalkas ägarandel 77%
Investeringsår 2010
Försäljningsår 2018
Huvudkontor Solna, Sverige
Omsättning 2017 SEK 834m
Medarbetare 609
Webbplats svenskmarkservice.se
VD Helena Henriksson

Investeringsbakgrund

Markskötselmarknaden förväntas ha en god tillväxt då grönområden i större utsträckning prioriteras av såväl offentliga som privata fastighetsägare.

Vidare finns det en trend där fastighetsägare allt oftare väljer specialiserade större markskötselföretag som leverantörer för dessa tjänster. Vår bedömning var att Svensk Markservice, genom sin nationella täckning och konkurrenskraftiga erbjudande, var väl positionerat att tillsammans med en långsiktig och engagerad ägare ta del av denna tillväxt.