Aktiv

Prototal är en tjänsteleverantör av 3D-print och formsprutning för tillverkning av prototyper och lågvolymsserier. Prototal har anläggningar i både Sverige och Norge och levererar till såväl mindre verksamheter som stora industriföretag.

85

3D-printers och formsprutor

800+

kunder

30+

år i branschen

Företagsbeskrivning

Prototal är en tjänsteleverantör inom 3D-print och formsprutning för tillverkning av prototyper och lågvolymsserier av olika plastkomponenter. Grunden till Prototal lades inom Electrolux, som var först i Europa med en 3D-printer redan 1988.

Prototal har en bred kundbas, från mindre start-ups till stora nordiska industribolag inom en rad olika branscher, bland andra medicinteknik, fordon, flygteknik och industriella maskiner. Bolaget har en flexibel produktionsmodell som innefattar ett flertal olika tekniker och tillverkar även unika formverktyg i aluminium för många kunder. Med denna bredd och flexibilitet kan Prototal leverera prototyper samt mindre volymer av komponenter med hög komplexitet, till låg kostnad och med kort leveranstid. Visionen är att bli världens snabbaste producent av plastkomponenter.

Prototal har 175 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Norden: Jönköping, Ystad, Götene och Levanger. Huvudkontoret ligger i Jönköping och bolaget har också ett säljkontor i Oslo.

Företagsinformation

Företag Prototal
Status Aktiv
Industri Produktion av plastkomponenter och prototyper
Nalkas ägarandel 67,5%
Investeringsår 2019
Huvudkontor Jönköping, Sverige
Omsättning 2019 SEK 282m
Medarbetare 185
Webbplats https://www.prototal.se/
VD Henrik Lundell

Investeringsbakgrund

Prototal har en ledande position i Norden och har skapat en attraktiv plattform för tillväxt inom befintliga och nya teknikområden, samt internationell expansion.