Synsam är Nordens ledande aktör inom Eye Fashion. Synsam erbjuder ett unikt sortiment av glasögon, solglasögon, linser samt tillbehör för kundens egen stil och unika behov. Utöver detta erbjuder Synsam även en service- och kunskapsnivå inom ögonhälsa av högsta kvalitet.

Företagsbeskrivning

Synsam grundades 1968 som en frivillig medlemsorganisation med ett gemensamt varumärke samt vissa samarbeten avseende bl.a. marknadsföring och inköp.

Under perioden 2007 – 2014 konsoliderade Nalka, i partnerskap med Synsams och Profil Optiks optiker, den nordiska optiksektorn och konverterade Synsam i Sverige och Norge och Profil Optik i Danmark från att vara frivilliga franchisenätverk till att skapa den ledande integrerade optikkedjan i Norden.

Sedan 2014 ägs Synsam av CVC Capital Partners och idag är Synsamkoncernen verksam i sju länder, omsätter cirka 3 miljarder SEK och har 2500 anställda i över 500 butiker. Butikerna drivs under varumärkena Synsam och Profil Optik.

Företagsinformation

Förvärvsår2007
Exitår2014
Genomförda förvärv under Nalkas ägande295
Nyetablerade butiker under Nalkas ägande25
Antal butiker 2014415 (varav 105 franchisebutiker)
Marknadsposition1
Omsättning (2013)SEK 2.3b
KöpareCVC Capital Partners

Investeringsbakgrund

Marknad

2007 var den Nordiska optikmarknaden mycket fragmenterad och endast ca 20% av marknaden utgjordes av helägda integrerade kapitalkedjor. Resterande delen av marknaden bestod av hundratals mindre privatägda optikbutiker som ofta ingick i en frivillig franchiseorganisation.

Den underliggande marknaden uppvisade tillväxt samtidigt som de professionella integrerade kedjorna tog större och större marknadsandel. De lokala franchisekedjorna blev alltmer sårbara för uppköp och konkurrens från de helägda internationella kedjorna. Trots detta var lönsamheten i optikbranschen generellt god.

Nalkas ambition

Tillsammans med Synsams franchiseledning såg Nalka en möjlighet att, i partnerskap med butiksägarna, köpa upp Synsams optikbutiker i de Nordiska länderna och därmed bilda Nordens ledande integrerade kapitalkedja inom optikhandeln. Genom denna konsolidering identifierades stora möjligheter att samtidigt skapa betydande synergier inom bl.a. inköp, marknadsföring, sortiment, försäljning, administration, etc.

Genomförande

Under 2007 till 2009 förvärvade Nalka, i partnerskap med butiksägarna, hundratals franchisebutiker ur Synsam och Profil Optik i Norden. Lokala landsorganisationer skapades och ledningsgrupper i respektive land rekryterades. Centrala administrations- och ekonomifunktioner etablerades och alla inköp centraliserades med betydande synergier som resultat.

2010 hade Nordens ledande optikkedja skapats i partnerskap mellan Nalka och butiksägarna som nu, istället för att äga sin enskilda butik, var delägare i den nya Synsam Nordic-koncernen.

Synsams och Profil Optiks starka koncept och varumärken bibehölls och stärktes ytterliggare, samtidigt som bolagets nya lönsamhet och kapitalbas möjliggjorde ytterligare expansion genom uppköp och nyetableringar.

De butiksägare som valde att inte sälja sina butiker kvarstod som franchisetagare till Synsam Nordic.

Genomförda initiativ

Hundratals butiksförvärv

Genomfördes i Sverige, Norge och Danmark av butiksägare i Synsam och Profil Optikkedjorna. Butiksägarna återinvesterade sedan en del av köpeskillingen och blev delägare tillsammans med Nalka i den nya koncernen.

Enad identitet

De förvärvade optikbutikerna införlivades i den nyskapade koncernen med syftet att skapa en helägd kedja med en gemensam identitet, kultur och affärsplan med gemensamma mål.

Operationell effektivitet

Skapandet av Synsam Nordic möjliggjorde konsolidering av ekonomifunktioner, administration, inköp, etc. En central ekonomiavdelning och ett centralt inköpsteam kunde nu sköta hundratals butiker.

Fortsatt konsolidering

Ökad lönsamhet och tillgång till kapital möjliggjorde fortsatt expansion genom vidare butiksförvärv och nyetableringar på befintliga marknader. Nalka påbörjade även expansionen i Finland som 2014 genomfördes av de nya ägarna, CVC Capital Partners.

Ökad försäljningstillväxt

Genom gemensam försäljningsstrategi, ett koordinerat sortimentsarbete, samordnad marknadsföring och prissättning i tillägg till strukturerade och väl planerade försäljningsprocesser.

Rekrytering av ny ledning

Toppkrafter inom nordisk detaljhandel kunde rekryteras till Synsam Nordic efter skapandet av koncernen, samt butiksförvärven. Detta resulterade i en nordisk ledningsgrupp med en koncernchef, lokala landsorganisationer med enskilda landschefer, samt en styrelse med representanter från optikbranschen.

Nalka bidrog med kunskap som gjorde det möjligt för Synsam att bättre samordna och rationalisera sin verksamhet vilket slutligen ledde till en förbättrad lönsamhet

Gunnar Harbom
tidigare VD, Synsam Sverige

Nalka bidrog med aktiv och långsiktig affärsutveckling, stark strategisk planering och finansiell kompetens

Joakim Forsell
Tidigare VD och koncernchef, Synsam Nordic
Vill du läsa mer om våra andra investeringar?
Se alla våra investeringar