Vårt arv

Nalka bildades 2015, då Alipes och Inter IKEA Investments gick ihop, men grunden lades redan 1943 i Småland.

Vårt arv

Vårt arbete har ingen koppling till IKEA-konceptet eller IKEA-varuhusen, men vi delar ett gemensamt arv med Inter IKEA Gruppen.

Liksom våra ägare har vi ett långsiktigt perspektiv på vår verksamhet och vi känner ett ansvar, inte bara mot våra medarbetare och portföljbolag, utan även mot kunder, leverantörer, affärspartners och samhället i stort. Vi är övertygade om att ansvarstagande, långsiktighet och lönsamhet går hand i hand.

Vårt arbete präglas av noggrannhet, tydliga processer, prestigelöshet och samarbete. Men vi ska alltid förnyas, utmana oss själva och välkomna det annorlunda.

Det är ett arv som vi har fått genom vår ägare, Interogo Holding, och som gör att vårt ansvar alltid sträcker sig längre än vår egna verksamhet.

 

Hur vi arbetar

Engagerat

Engagerat

Vi visar alltid vägen genom att föregå med gott exempel och har en aptit för att lära oss mer.

Ansvarsfullt

Ansvarsfullt

Med att möta och utföra våra uppgifter med ödmjukhet och prestigelöshet, i med- och motgång.

Tillsammans

Tillsammans

För att göra skillnad. Varje medarbetare är viktig och alla kan vara med och bidra.

Långsiktigt

Långsiktigt

För att vi vet att framgångsrikt företagande kräver långsiktiga affärsbeslut.

Nalka vågar

...ta ansvar och vi är inte rädda för att delegera det ansvaret vidare.

...både vara ägare på pappret och i praktiken.

...vara kostnadsmedvetna och leda med exempel.

Vår ägare

Interogo Holding

Nalka Invest AB ägs av Interogo Holding AG i Schweiz. Interogo Holding AG fokuserar på fastighetsinvesteringar och finansiella investeringar. Fastighetsinvesteringar görs via Vastint Holding B.V. i Holland och den finansiella investeringsverksamheten sker bl.a. genom Nalka Invest AB med bas i Sverige och genom Inter Fund Management SA i Luxemburg. Interogo Holding AG ägs av Interogo Foundation, en stiftelse som bildades 1989. I tillägg till Interogo Holding äger Interogo Foundation även Inter IKEA Group (www.inter.ikea.com) genom Inter IKEA Holding B.V. i Holland.

För mer information kring Interogo Holding besök www.interogoholding.com

Nyfiken på hur våra värderingar fungerar i praktiken?
Läs mer om vår verksamhet