Svensk Markservice (SMS) är en av Sveriges ledande aktörer inom markskötsel. SMS erbjuder tjänster som gräsklippning, snöröjning, vård av lekparker, arborist-tjänster och enklare anläggningsentreprenad till offentliga och privata fastighetsägare

Företagsbeskrivning

Svensk Markservice (SMS) grundades 1991 och är en av Sveriges ledande aktörer inom markskötsel. SMS erbjuder tjänster som gräsklippning, snöröjning, vård av lekparker, arborist-tjänster och enklare anläggningsentreprenad till offentliga och privata fastighetsägare. Nalka Invest förvärvade SMS från LRF 2010. Bolaget hade då varit ett helägt dotterbolag i LRF-koncernen sedan 1992.

Under Nalkas åtta år som ägare växte och förändrades bolaget i stor omfattning. Bland annat stöptes verksamheten om från en lokal modell till en regionbaserad struktur. Bolaget gjorde även stora satsningar inom kompetensutveckling och professionalisering av kundhantering, samt specialisering och utveckling av infrastruktur, såsom uppgradering av ERP-system.

För att öka den geografiska täckningen i Sverige, samt stärka det redan etablerade marknadsledarskapet i utvalda regioner, förvärvades tre verksamheter mellan 2013 och 2018 (Vivaldi, FTE Väst och BDX Grönyteskötsel i Luleå och Umeå).

2018 hade SMS en omsättning om SEK 845m, fler än 45 lokala kontor, 400+ heltidsmedarbetare samt 500 säsongsmedarbetare. Bolaget hade även befäst en ledande position i medelstora svenska städer och utvalda regioner samt uppnått en hög kundnöjdhet.

I november 2018 sålde Nalka Svensk Markservice till Green Landscaping.

Företagsinformation

Förvärvsår2010
Försäljningsår2018
Ägarandel77%
Omsättning (2010)SEK 480m
Omsättning (2018)SEK 845m
KöpareGreen Landscaping Group AB (publ)

Investeringsbakgrund

Marknaden för markskötsel förväntades ha en god tillväxt då grönområden i större utsträckning prioriterades av såväl offentliga som privata fastighetsägare.

Vidare fanns det en trend där fastighetsägare allt oftare valde specialiserade större markskötselföretag som leverantörer för dessa tjänster, till skillnad från mindre lokala aktörer. Vår bedömning var att Svensk Markservice, genom sin redan etablerade nationella täckning och sitt konkurrenskraftiga erbjudande var väl positionerat, att tillsammans med en långsiktig och engagerad ägare, ta del av denna tillväxt och driva utvecklingen inom sektorn.

Genomförda initiativ

Ny ledningsgrupp

Rekrytering av ny ledningsgrupp samt formalisering av huvudkontorsfunktion

Från lokal till regional

Omorganisering av verksamheten från lokal till regional genom att ta bort en ledningsnivå samt dela upp verksamheten i divisioner baserad på arbetsuppgift

Förstärkt närvaro i nyckelregioner

Förvärv och integration av Vivaldi (2013), FTE Väst (2014) och BDX Grönyteskötsel i Luleå och Umeå (2018), vilket ytterligare stärkte närvaron och marknadsledarskapet i nyckelregioner

Svensk Markservice Resurs

Etablering av ett specialiserat rekryteringsbolag, Svensk Markservice Resurs, för att förvalta den stora poolen av säsongsmedarbetare samt hantera internrekrytering

Löpande förbättring av verksamheten

Ökat fokus på professionalism gällande både kundkontakt och leverans samt KPI-uppföljning. SMS uppgraderade ERP-plattformen och gjorde betydande investeringar i ny teknik samt etablerade ett team för Change Management för att säkerställa lönsamhet i kontrakt och ge stöd till enheter med resursbehov

Ny visuell identitet

Lansering av ny visuell identitet och utveckling av en värdestyrd organisation

”Nalka har varit en utmärkt ägare av Svensk Markservice, särskilt under den tid då vi omvandlade bolaget för att strömlinjeforma processer och öka lönsamheten, både organiskt och genom förvärv. Nalka är en mycket kunnig och stöttande ägare med en tydlig vision för den långsiktiga strategin för sina innehav”

Johan Möller
vd Svensk Markservice (2016-2018)
Vill du läsa mer om våra andra investeringar?
Se alla våra investeringar