Ryds Bilglas är Sveriges ledande leverantör inom reparation och byten av vindrutor till fordon och erbjuder ett heltäckande servicepaket, allt från att sköta kontakten med kundens försäkringsbolag till utlåning av lånebil eller elcykel i väntan på sitt fordon.

Företagsbeskrivning

Grunden för Ryds Bilglas lades 1947 av Erik Ryd som då startade Ryds Glasmästeri i Sundsvall. I januari 2018 var andra- och tredje generationens medlemmar av Ryds-familjen fortfarande delaktiga i bolaget, som vid denna tid hade fler än 300 medarbetare och verksamheter i Sverige, Norge och Danmark.

Under Nalka Invests ägarperiod utökades och utvecklades verksamheten kraftigt och i januari 2018 fanns 88 helägda Ryds-anläggningar i Sverige, 16 i Norge samt 19 anläggningar som drevs tillsammans med Samglas.

Företagsinformation

Förvärvsår2012
Exitår2017
Ägarandel61%
Omsättning (2012)SEK 309m
Omsättning (2017)SEK 697m
KöpareNordic Capital (Nordic Capital Fund VIII)

Investeringsbakgrund

Ryds Bilglas hade byggt upp en relativt stark position på den svenska marknaden som karaktäriserades av ett stort antal fristående mindre och lokala aktörer, samt ett fåtal större med nationell täckning. I takt med utrullningen av en ny generation bilar på marknaden och med det även nästa generations bilglas, blev investeringar i ny teknik, geografisk täckning och volym viktiga parametrar för att skapa en god marknadsposition. Som ett resultat av de ökade kraven konsoliderades även marknaden i hög utsträckning.

Under Nalka Invests ägande

Nalka Invest såg stor potential i att fortsätta utvecklingen av Ryds Bilglas som en ledande aktör, även utanför Sveriges gränser. Genom en rad förvärv och öppnandet av nya verkstäder gick Ryds Bilglas från att ha verkstäder i 32 svenska städer till att ha ett nätverk av 88 verkstäder på 52 orter i Sverige. Ryds Bilglas gjorde även ett strategiskt förvärv för att öppna den norska marknaden och i januari 2018 hade företaget 16 verkstäder i Norge.
Nalka Invest separerade även operationellt Ryds Bilglas från besläktade Ryds Glas för att få ett tydligt varumärke samt en fristående verksamhet med tydligt fokus på bilglas.

Utöver många förvärv, parallellt med en rad nyetableringar, ökade även investeringar i ny teknik och utrustning. Detta gjorde det möjligt för Ryds Bilglas att hantera marknadens mest moderna bilmodeller och glastekniker. Särskilt viktig var investeringen i moderna system för kalibrering av bilarnas säkerhetssystem i samband med glasbyte.

Investeringar gjordes även i system och metodik för kundvård vilket bidrog till mycket nöjda kunder, något som visade sig i ett marknadsledande Net Promotor Score-resultat (NPS). Bland annat utvecklades Ryds Bilglas centrala kundtjänstavdelning i Västerås för att minimera hantering av kundtjänstärenden ute på anläggningarna. Detta initiativ reducerade mängden administration i verkstäderna, vilket i sin tur gjorde att verkstadspersonal kunde fokusera på kärnverksamheten i större utsträckning. Den centraliserade kundtjänsten stärkte även relationerna med försäkringsbolagen då Ryds Bilglas nu också kunde hantera delar av försäkringsbolagens kundtjänstärenden på ett mer smidigt sätt.

I januari 2018 hade Ryds Bilglas mer än 300 medarbetare spridda över 100+ verkstäder i Sverige och 16 i Norge. 2012 hade Ryds Bilglas en omsättning om ca SEK 300 miljoner och 2017 hade denna siffra utvecklats till ca 700 miljoner.

Genomförda initiativ

Stora förvärv

Genomförde ett stort antal förvärv och nyetableringar av verkstäder i Sverige. Genom ett strategiskt förvärv i Norge kunde Ryds Bilglas även etablera sig på denna marknad. Företaget la även grunden för ett inträde i Danmark.

Tydligt varumärke

Separerade Ryds Bilglas från Ryds Glas för tydlighet i varumärke och verksamhet.

Investering och utveckling

Utveckling av den centrala kundtjänsten och investeringar i system och metodik för god kundvård resulterade i mycket nöjda kunder enligt interna mätningar. Investeringar i ny teknik gjorde att Ryds Bilglas kunde hantera en helt ny generation bilar och bilglas som rullades ut på marknaden.

Nalka har varit en god samarbetspartner och värdefullt bollplank för mig som VD under den tillväxtresa vi varit på de senaste åren. Med deras stöd har vi både konsoliderat den svenska bilglasmarknaden och expanderat vidare ut i Norden, samtidigt som vi genomfört en rad operationella förbättringar.

Anders Jensen
VD

Under våra år tillsammans med Nalka har vi lyft Ryds Bilglas från ett svenskt familjebolag till ett internationellt bolag med stark operationell plattform. Detta samtidigt som vi lyckats bibehålla Ryds Bilglas starka kultur, med entreprenörskänsla och stort driv i organisationen. Nalka har bidragit till detta med stort engagemang, strategisk riktning och operationell förståelse.

Leif Ryd
Entreprenör och Medägare
Vill du läsa mer om våra andra investeringar?
Se alla våra investeringar