Styrelsen

Henrik Jonsson

Ordförande sedan 2018, Ledamot sedan 2009
Henrik Jonsson är Chief Executive Officer för Interogo Holding AG. Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar Chief Investment Officer för Interogo Holding (2018-2020), VD för Nalka (2009-2018) och VD för Catella Investments (2003-2009).

Fredrik Persson

Ledamot sedan 2017
Fredrik Persson är ledamot i ett flertal noterade och onoterade bolag, däribland Ellevio (ordförande), Ahlström Capital Oy, JM (ordförande), Electrolux, Holmen och ICA Gruppen. Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar en lång karriär dels inom ABB och dels inom Axel Johnson-gruppen där han var VD och koncernchef (2007-2015)

Gilles Vanden Plas

Ledamot sedan 2019
Gilles Vanden Plas är Chief Financial Officer vid Interogo Holding och styrelseledamot i ett antal av koncernens dotterbolag. Sedan 2009 har Gilles haft olika roller inom verksamheterna för icke-noterade investeringar inom Inter IKEA Group och Interogo Holding. Före det har Gilles arbetat i många olika finanspositioner, främst på KPMG.
Vill du bli en del av vårt team?
Läs mer om att arbeta på Nalka