Henrik Jonsson

Managing Director

Henrik är VD för Nalka och tidigare VD för Inter IKEA Investments sedan starten 2009. Mellan åren 2001-2009 arbetade Henrik med investeringar inom Catella gruppen där han 2003 tog över ansvaret för investeringsdelen Catella Investments. Dessförinnan var han på SEB Corporate Finance i Stockholm. Henrik har en bred erfarenhet av transaktioner, ägarstyrning och etablering av investeringsorganisationer. Henrik är medlem av Nalkas Investeringskommitté.

Tillbaka till alla medarbetare
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm
Arbetar på Nalka sedan: 2009
Tidigare arbetsgivare: Enskilda Securities (SEB), Catella Investments