Hans-Åke Zidén

Senior Advisor

Hans-Åke kom till Nalka 2009 efter att ha arbetat som koncernredovisningschef för IKEA under 14 år. Hans-Åke har en omfattande erfarenhet från revisionsbranschen, då han från 1984 till 1995 varit verksam som auktoriserad revisor och arbetade för Arthur Andersen, KPMG, Deloitte, EY, samt även drivit egen byrå.

Tillbaka till alla medarbetare
Utbildning: B.Sc. Business Administration, Lunds Universitet
Arbetar på Nalka sedan: 2009
Tidigare arbetsgivare: Koncernredovisningschef, IKEA 1995 - 2009