Gunnar Selving

Senior Director & Vice Chairman

Gunnar arbetar som Investeringsansvarig på Nalka. 2007 grundade han Alipes som fokuserade på investeringar i nordiska konsumentvaru- och detaljhandelsbolag. Innan dess kom han närmast från Catella. Gunnar har bred erfarenhet inom bank, företagsförvärv och corporate finance från sina 18 år på Handelsbanken. Gunnar är vice styrelseordförande i Nalka samt medlem av Nalkas Investeringskommitté.

Tillbaka till alla medarbetare
Utbildning: M.Sc. in Economics & Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm
Arbetar på Nalka sedan: 2007
Tidigare arbetsgivare: Svenska Handelsbanken, Catella